អត្ថប្រយោជន៍នៃការឆ្កែតារាងសំអិតសំអាង

ភាពងាយស្រួល
តារាងនេះបានធ្វើឱ្យឆ្កែរបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅកម្ពស់ងាយស្រួលសម្រាប់ហ្វឹកហាត់។ អ្នកមិនមានដើម្បីរៀនជាងឬព្យាយាមដើម្បី awkwardly បង្រៀនសត្វឆ្កែរបស់អ្នកខណៈពេលដែលគាត់ឬនាងគឺនៅក្នុងភ្លៅរបស់អ្នក។ ផ្ទុយទៅវិញកូនកំលោះបានដាក់តារាងឆ្កែនៅកម្ពស់ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការសម្អិតសម្អាងខ្លួន។

សុវត្ថិភាព
ស្ទើរតែទាំងអស់តុសត្វឆ្កែសម្អិតសម្អាងខ្លួនមកជាមួយប្រភេទមួយចំនួននៃផ្ទៃមិនមែនជាប័ណ្ណ - កុំទិញមួយលុះត្រាតែមានចន្លោះមួយចំនួន ribbed ឬប្រភេទនៃគម្របដែលជាការងាយស្រួលសម្រាប់សត្វឆ្កែរបស់អ្នកដើម្បីក្តាប់។ ឆ្កែរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានសើមនិងអាចធ្លាក់និងរុញប្រសិនបើផ្ទៃគឺមិនមានសុវត្ថិភាព។ លើសពីនេះទៀត, តារាងសម្អិតសម្អាងខ្លួនមនុស្សជាច្រើនមកជាមួយនឹងដៃដែកមួយនិងបន្តឹងដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីរក្សាសត្វឆ្កែរបស់អ្នកដោយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងកន្លែងក្នុងអំឡុងពេលកូនកំលោះ។

ជំហាននៅលើ, បោះជំហានបិទ
ជាមួយនឹងសត្វឆ្កែហ្វឹកហាត់ទាំងតុធារាសាស្ត្រឬអគ្គិសនី, អ្នកអាចបន្ថយស្ទើរតែទាំងអស់តារាងវិធីដើម្បីជាន់នេះ។ នេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសអស្ចារ្យសម្រាប់សត្វឆ្កែដែលជាការធ្ងន់ឬមានអារម្មណ៍តិចតួចមួយឈឺចុកចាប់ឬសង្កត់ធ្ងន់មួយ។ ជំនួសឱ្យការប្រើកម្លាំងដើម្បីអនុវត្តសត្វឆ្កែទៅទីតាំងកូនកំលោះនោះអ្នកគ្រាន់តែប្រើខ្សែដើម្បីដើរសត្វឆ្កែនៅលើតារាង។ នៅពេលដែលកូនកំលោះគឺមានជាង, បន្ថយតារាងនិងមានឆ្កែដើរបិទ។

TP


ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍: សីហា 09-2018
កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!